Türkiye’nin Bölgelere Göre Yemek Kültürü

Türkiye oldukça köklü bir ülke olduğu için farklı bölgelere ayrılmış çok çeşitli bir yemek
kültürü vardır. Bu kültürü etkileyen en büyük etkenler o yörenin iklimi, toprak yapısı ve
coğrafi koşullarıdır. Türkiye doğudan batıya güneyden kuzeye çok çeşitli bir yemek kültürüne
sahiptir, toplam da bulunan yedi coğrafi bölge aralarında çok farklılık göstermektedir. Bu
durum geçmişten günümüze böyle olmuştur ve günümüzde de bu durum devam etmektedir.
örnek olarak Karadeniz bölgelerinin yemekleri de o yöreye has lahana yemeği, kuymak, hamsi vb.
gibi tamamen Karadeniz bölgesine ait yemekler mevcuttur. Aynı şekil de güney doğu
bölgesin de kebap, dürüm, şalgam gibi o yöreye özgü yemekler mevcuttur. Aynı şekilde diğer
bölgeler de aynı bu bölgeler gibi her birinin kendine özgü bolca yemekleri ve yemek
kültürleri vardır. Ayrıca yapılan çalışmalar bize şunu net bir şekilde gösteriyor ki Avrupa
ülkelerinin, Asya ülkelerinin çoğu tek tip yemek kültürüne sahip iken, Türkiye’de bölgelere
ayrılmış onlarca yemek kültürü vardır. Bir diğer önemli nokta ise Türkiye’de İstanbul,
Ankara, İzmir gibi büyükşehirler artık dışarıdan başka şehirlerden aldığı göçler neticesin de,
tüm Türkiye’den yemek kültürü izlerine rastlanır hale gelmiştir. Örneğin İstanbul’un
caddelerin de gezerken bir köşe başında hamsi satan bir dükkân görünürken sonra ki köşe
başın da Konya’ya özgü etli ekmek başka bir yer de Yozgat’a özgü testi kebabı satan yerler
görmek oldukça sıradan bir durum. Bu durum bize şunu göstermektedir ki artık her bölgeden
insanların yaşadığı büyükşehirler Türk yemek kültürlerinin buluşma noktası olmuş durum da.
Bütün bunlar ele alındığın da iç göçler ve teknoloji sayesinde artık her yöre ve bölge
birbirinin yemek kültürlerini öğrenmiş durumdadır. Örneğin Hatay’ın künefesini Erzurum’da veya
Antalya’da halkın çok iyi bilmesi buna örnek gösterilebilir. Ayrıca şu konu da bir gerçek ki
Türkler, her ne kadar yabancı ülkelerin yemek kültürlerinden etkilenmiş olsa da misal Rus
salatası, hamburger, pizza vs. gibi her daim kendi yöresinin yemek kültürlerini korumaya
önem ve çaba göstermiştir. Tüm bu anlatılanlar bize şunu anlatıyor; Türkiye’nin yedi bölgesin
de de çok zengin ve lezzetli yemekler ve kendilerine özgün yemek kültürleri barındırmaktadır.